Velkommen til våre hjemmesider.

Den 13.februar 2004 ble A/L Heia St. Brygg & Spadserforening ved Heia St. i Eidsberg og Rakkestad kommune stiftet. Foreningen er et andelslag og en forening for herrer hjemmehørende ved Heia Stasjon og omegn.

Foreningens formålsparagraf

Foreningen skal fremme tradisjonsdrikke basert på råvarer fra naturen, i forsiktig omfang, dog i positiv retning utvikle medlemmenes fysiske form, samt utvikle andelshaverenes sosiale liv ved jevnlig sammenkomster med god mat, godt drikke i godt lag.

Krav til medlemskap

Foreningen har en todelt medlemsstruktur der andelshaver er en eksklusiv og høythengende posisjon. Opptak av andelshavere krever, i tillegg til innbetaling av andelskapital, samstemmighet av samtlige andelshavere i møte. Det krever et forutgående forenings medlemskap med plettfri foreningshistorikk.
  • Gjennomført minst 12 spadserturer om Kåen pr år.
  • Delta på minst halvparten av lagets hovedaktiviteter
  • Bo ved Heia St. med omegn
  • Til enhver tid og i en hver sammenheng fremme andelslagets formål og felles interesse.