[ Legg til ny ]
[ Nyeste først ][ Nyeste sist ]


Spadesere2 fra Heia skrev dette den 09. February 2005 klokken 14:38
Livstegn fra bortkommet spadserer
Støtter forslag om styremøte/sykebesøk før avgjørelse om årsmøte tas.(sosial del)
Kan ellers fortelle at det er kommet livstegn fra (ikke)spadserer lengst syd i form av bekreftelse på gjennomført spadsering utenom foreningsarr. Dette i håp om å bli tatt med videre i den ærbdøige forenings aktiviteter. Livstegnet er gitt i form av en slik e-post som videresendes alle medlemmer undertegnede har registrert elektronisk adresse på.

Tas opp til behandling ved neste møte-

Aktiv gåer i nord fra Heia skrev dette den 03. February 2005 klokken 04:04
Jubileum
Den aktive delen av klubben vurderte jubileumet på sin faste spaser tur i uke 5. Da web master fremdeles ikke er aktiv vurderes det et sykebesøk før generalforsamlingen kan bli bestemt.Da vedtektene ikke sier noe om at vi kan ha med følge, må vi ta dette på neste styremøte.

Sekretær vurderer kanskje å sende ut referat fra siste møte.

Spadeserer2 fra Jubileumsfest skrev dette den 16. January 2005 klokken 19:29
Støtter så absolutt forslag om en grundig jubileumsmarkering!
Innspill til Sermonimester: Ett års jubileum er 13 februar, en søndag. Mitt forslag er en markering fredag 11. (lørdag 12 passer dårlig)

Skal vi denne gangen invitere med følge?

spadserer fra Heia skrev dette den 07. January 2005 klokken 20:31
Jubileumsår!
Regner med at Seremonimesteren har planene klare for jubileumsfest? 1 årejubileet skal vel feires?

spadserer fra heia sentrum skrev dette den 29. October 2004 klokken 16:35
samling
Siden noen tydeligvis har problemer med både kartet og kompasset så er det vel påtide med en samling snart? Dessuten er juleølet begynt å komme i butikkene ser jeg. Dette er vel noe som må smakes på? Og vi må vel kjøpe i år også siden det ikke bare er kart og kompass vi ikke er så flinke med....


<< >>
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]


Side 8 av 11.
Melding nr. 36 til 40 av 55.
Brukte 0.00218 sekunder.