[ Legg til ny ]
[ Nyeste først ][ Nyeste sist ]


Webmaster fra Søndre Heia skrev dette den 15. June 2005 klokken 13:38
Ny gjestebok på plass :D

Spadserer fra Heia skrev dette den 17. June 2005 klokken 19:41
Travelt : oops :
Begynner vi å få det travelt eller....
Er styret i virksomhet?

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven).

Kapittel 5. Generalforsamlingen

II. Generalforsamlingens møter

§ 5-5. Ordinær generalforsamling

(1) Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær generalforsamling.

(2) På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;
2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

(3) Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal senest en uke før generalforsamlingen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse.

Svein Olav fra 14.09.2005 skrev dette den 14. September 2005 klokken 19:11
Det er vel slik at noen av våre spadserere begynner og få en tøff høst fremfor seg om de skal klare kravet.
Innkalling til styremøte kommer nok snart det også.
Jeg har forslag til vedtektsendringer på neste møte. :roll:

Festdeltaker45 fra Akershus skrev dette den 15. October 2005 klokken 03:43
Åssen er formen? Speider etter løypeprofil og utstyrsbehov så jeg kan forberede meg mentalt og praktisk på morgendagens utskeielse. Tillyst informasjon er kanskje lagt ut på gjemmesiden, i stedet for hjemmesiden???

Festarrangør fra Langt uti skogen skrev dette den 17. October 2005 klokken 13:18
TUSEN TAKK!!
På vegne av arrangørene vil jeg med dette frembringe en stor takk til den ærede Spadserforening m/fruer for bidrag til høstens vakreste eventyr i de store skoger!
Det ble veldig bra!


<< >>
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]


Side 5 av 11.
Melding nr. 21 til 25 av 55.
Brukte 0.00205 sekunder.